Propunem strategii personalizate de HR pentru fiecare client în parte în funcție de profilul companiei sale.

Serviciile noaste includ:

 • Auditul dosarelor de personal.
 • Gestionarea dosarelor de personal
  ● întocmirea contractelor de muncă
  ● întocmirea actelor adiționale
  ● întocmirea deciziilor de încetare contract
 •  Elaborarea și întocmirea fișelor de post
 •  Întocmirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale
 •  Actualizarea periodică a dosarelor de personal, conform prevederilor legale
  ● actualizarea informațiilor privind Casa de asigurari sociale de sănătate
  ● persoane aflate în întreținere
  ● persoane coasigurate
  ● realizarea altor venituri etc
 •  Calculul corect și eliberarea adeverințelor de vechime
 •  Întocmirea documentației pentru obținerea indemnizației de creștere si îngrijire copil
 •  Întocmirea documentatiei pentru concedieri individuale și concedieri colective
 •  Întocmirea, administrarea și completarea registrului de evidență al salariaților(REVISAL)
 •  Actualizarea retroactivă şi corecterea greşelilor înregistrate în Registrul de evidenţă a salariaţilor.
 •  Gestionarea relațiilor cu ITM / Casa de Sănătate / Casa de Pensii
 • Generarea de rapoarte privind structura personalului: turnover angajaţi, funcţii, membri de familie etc
 •  Simulări globale ale costurilor salariale
 • Salarizare
  ● preluarea şi analizarea procesului intern de salarizare
  ● prelucrarea documentației primită de la societate( pontaj, liste prime, certificate medicale, cereri de concediu odihna ,fara plata, etc)
  ● întocmirea listelor de avans
  ● întocmirea statelor de salarii
  ● întocmirea borderoului cu tichetele de masa care sunt distibuite salariatilor
  ● întocmirea fișierelor de încărcare plăți bancare
  ● întocmirea adeverințelor de sănătate
  ● întocmirea adeverințelor de venit(tip fișă fiscală)
  ● întocmirea și depunerea Declarației 112
  ● întocmirea și depunerea Declarației 205 privind veniturile anuale realizate de salariați
  ● întocmirea și depunerea de adrese pentru recuperare sume de la Casa de Asigurari Sociale de Sănătate / Casa de Pensii
  ● urmărirea recuperării sumelor de la Casa de Asigurari Sociale de Sănătate
  ● întocmirea fluturașilor de salariu și transmiterea lor
  ● generarea rapoartelor salariale detaliate pe centre de cost, departamente, etc
  ● calculul şi gestionarea datelor necesare plăţii taxelor şi contribuţiilor către autorităţi