Serviciile conexe sunt din categoria serviciile complexe și presupun un înalt grad de expertiză precum și o adaptare a acestor misiuni în funcție de fiecare caz în parte.

Lista acestor servicii sunt:

 • Certificare declarații 101, bilanț
 • Expertiză contabilă extrajudiciară
 • Verificarea evidenței contabile, aferente perioadei anterioare, preluării ținerii contabilității
 • Reprezentarea la controale, ANAF, ITM, verificare şi reglare fişă sintetică
 • Eliberarea certificatelor fiscale
 • Depunere/înregistrarea declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj în situația în care societatea beneficiază de subvenții pentru salariați
 • Întocmirea și transmiterea declarațiilor INTRASTAT
 • Întocmirea și transmiterea declarațiilor statistice pentru INS
 • Întocmirea și transmiterea declarațiilor de mediu pentru ambalaje
 • Analiza financiar-contabilă asupra activității economice
 • Lucrări specifice în vederea participării la licitații publice
 • Lucrări specifice în vederea obținerii de credite bancare
 • Lucrări specifice în vederea obținerii unui leasing financiar sau operațional
 • Consultantă în vederea întocmirii manualului de politici contabile și proceduri contabile
 • Consultanța și întocmirea regulamentului intern
 • Întocmirea și depunerea dosarelor de înregistrare în scopuri de TVA
 • Întocmirea și depunerea documentației pentru înregistrare în ROI
 • Întocmirea și depunerea documentației pentru înregistrare cod EORI
 • Întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea codului de TVA valabil pentru operațiuni intracomunitare
 • Diverse tipuri de servicii financiar-contabile